Do Unpluggedu 2019 zbývá:


Co je to Unplugged?


Hudebně-dramatický festival, jenž se tradičně koná na půdě Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci a je organizován jeho studenty. Velkolepá akce, jež spojuje divadelní, taneční, koncertní i různá alternativní vystoupení studentů a skupin v jeden nezapomenutelný zážitek. Unplugged využívá prostoru tělocvičny GMK, který se pro jeho potřeby vybaví profesionální technikou - pódiem, osvětlením, ozvučením, kamerami a projektory. Kvůli vzácnosti a možnosti podělit se o tento zážitek s co největším počtem lidí, probíhá Unplugged zpravidla 2 - 3 dny.

CÍL A POTENCIÁL PROJEKTU


Příprava na Unplugged probíhá po celý rok. Snažíme se podpořit zájem o umění a rozvíjet talenty mladých lidí. Nabízíme mladým talentovaným umělcům prostor se prosadit. Unplugged tým má příležitost vyzkoušet si osvětlení, práci se zvukem, filmovou tvorbu, ekonomické řízení projektu, vedení lidí, různé formy propagace, řešení krizových situací, zařizování cateringu a další. Unplugged je zkrátka unikátní projekt, jenž má za cíl dát studentům nové zkušenosti a postarat se o velkolepý a nevšední zážitek pro návštěvníky. Také se snažíme motivovat mladší studenty k tomu, aby v organizaci ojedinělé akce pokračovali a udrželi tak kulturní tradici v Moravskoslezském kraji.